27 iulie, 2013

„Societatea civilă şi administraţia publică locală din Calafat şi Vidin construiesc un model transfrontalier de cooperare”:



Guvernele locale, atât în ​​România cât şi în Bulgaria, trec printr-un proces de reformă în vederea integrării celor două ţări în legislaţia şi modul de funcţionare al Uniunii Europeane. Cooperarea la nivel uman şi inter-administrativ, în zona de frontieră Calafat – Vidin, are de realizat  paşi importanţi de ordin juridic, metodologic, lingvistic, etc. Factorii de decizie politică, funcţionarii publici, personalul din instituţiile publice din Calafat şi Vidin trebuie să realizeze o colaborare permanentă pe toate planurile. Acum, mai mult ca oricând, deciziile luate trebuie să fie în conformitate cu normele europene. Inaugurarea podului Calafat-Vidin a făcut din cele două localităţi puncte de referinţă ale relaţiilor româno-bulgare

Miercuri, 24 iulie 2013, începând cu ora 10.00, a avut loc la Casa de Cultură Calafat, în sala de şedinţe a Consiliului Local, prima întâlnire din cadrul unui nou proiect transfrontalier în valoare de 200.000 de euro care se va derula între Calafat şi Vidin, pe o perioadă de 12 luni. La întâlnire au participat : Dan Vîrtopeanu- Administrator Public al Mun. Calafat, Ionel Dumitrescu- Preşedinte PLIMM, Krasimir Kirilov- Camera de Comerţ din Vidin, Nicolae Ţolov- Forumul Regional al Dunării, Tonica Daceva- Primăria Vidin, Eftim Stefanov din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională şi câte un reprezentatnt din partea Consiliului Local şi Judeţean din Vidin

Ca obiective principale amintim: aplicarea cadrului legislativ; utilizarea metodologiilor specifice de lucru în funcţionalitatea consiliilor locale; managementul Relaţiilor Internaţionale şi Integrarea Europeană în mecanismele administrative; atragerea uniformă de fonduri; utilizarea actuală a cunoştinţelor de limbi de circulaţie internaţională; conectarea sistemelor administrative locale pentru serviciul prestat de către funcţionarii publici, bazate pe un flux rapid de informaţii şi o bază comună de date; coordonarea a acţiunilor legate de zona de frontieră de interferenţă. În acest sens vor fi realizate două şedinţe comune cu toţi membrii Consiliilor Locale din Calafat şi Vidin. Aceste întâlnirii vor deschide calea unei mai bune comunicări şi a înţelegerii cât mai corecte privind legislaţia europeană, fiind depistate modurile în care activitatea publică poate fi eficientizată în folosul comunităţii locale.

    
                                                                                  CRISTIAN RUDĂREANU             



                                                                                        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu