28 februarie, 2010

Vlahii, români pierduţi?- lucrare dedicată istoriei adevărate a românilor sud-dunăreni publicată la CraiovaRecent am primit la sediul redacţiei “Realităţii Dunărene”, în cadrul schimburilor pe care publicaţia noastră le derulează cu importante societăţi culturale româneşti, câteva exemplare din lucrarea tinerilor profesori craioveni Sorin Fira şi Cătalin Pârvu, specializaţi în istorie şi relaţii internaţionale, intitulată Vlahii, români pierduţi, carte dedicată redovedirii adevărului istoric privind originea şi identitatea etnică românească a comunităţilor vlahilor din sudul Dunării şi din Peninsula Balcanică.
Cartea a apărut sub patronajul cultural-ştiinţific al Fundaţiei “Scrisul Românesc” şi al Centrului de Studii şi Cercetări pentru Comunităţile Româneşti din Balcani, importante instituţii craiovene recunoascute în plan naţional şi european pentru efortul depus în vederea apărării drepturilor comunităţilor românilor vlahi din străinătate, beneficiind, de asemenea, şi de o prefaţă semnată de prof. dr. Tudor Nedelcea, promotor neobosit al românismului sud-dunarean.
Cum era şi firesc, autorii pornesc în demersul lor ştiinţific prin prezentarea unor date istorice privind strămoşii noştrii, tracii, daco-geţii, continuă cu etnogeneza limbii şi a poporului român (cucerirea şi romanizarea traco-daco-geţilor, influenţa popoarelor migratoare), în final, combătând cu argumente istorice, bine documentate, teoriile false sau presupunerile anumitor cercetători străini (bulgari, sârbi, greci s.a.) referitoare la aşa-zisa origine non-românească sau non-latină a vlahilor sud-dunăreni, trăitori în număr mare în ţări precum Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Grecia, Bosnia şi Croaţia.
Datele oferite, în atât de controversata problematică pe această temă, dovedesc atât curajul celor doi tineri profesori craioveni, cât şi faptul că stăpânesc foarte bine bibliografia şi sursele de informare conexe, tratând evenimentele istorice în mod ştiinţific şi obiectiv. În fapt, cei doi autori argumentează, din punct de vedere istoric, faptul că nu există o limbă vlahă, vorbită de românii vlahi din Peninsula Balcanica, aşa cum nu există nici o limbă moldovenească, vorbită de românii din Republica Moldova, existând totodată o uniune etnică, spirituală şi lingvistică a acestora în raport cu românii (daco-romanii) din nordul Dunării, adică din teritoriul României de azi.
În prefaţă, prof. dr. Tudor Nedelcea apreciază pe bună dreptate că “prin această lucrare, documentată şi absolut necesară, Sorin Fira şi Cătălin Pârvu au dovedit, în ciuda titlului, că românii din sudul Dunării nu sunt încă pierduţi, ci doar uitaţi”, context în care subscriem la această concluzie, în numele redacţiei şi al cititorilor “Realităţii Dunarene”, adresându-le mulţumiri şi felicitări pentru efortul depus.

prof. Costinela Rudăreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu