06 martie, 2012

SITE NOU PENTRU POIANA MARE


Salutăm apariţia pe internet a unui nou site despre comuna Poiana Mare, ce poa­te fi accesat la adresa www.poianamaredolj.ro. Autointitulat Siteul oamenilor harnici şi gospodari www.po­ianamaredolj.ro este deosebit de variat şi atractiv, bine struc­turat, având secţiuni referitoare la istoricul localităţii, cultură, în­văţământ şi realităţi social-economice ale comunei. De asemenea, dispune de secţiuni ge­neroase despre ştiri de presă, toate amplificate de vaste galerii foto-video.
Îi urăm viaţă lungă şi numeroşi vizitatori!

Un comentariu: