19 martie, 2014

Dascălii cu rezultate deosebite pot solicita gradaţii de merit până în luna aprilie

Cadrele didactice cu rezultate deosebite la catedră vor beneficia şi în acest an de gradaţii de merit. Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat la sfârşitul anului trecut Ordinul pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.
Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit prevede ca în perioada 17 martie – 3 aprilie 2014 profesorii care participă la concurs să îşi depună dosarele pentru obţinerea avizelor la nivelul şcolii. Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice...


.. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj vor evalua activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, rapoartele de autoevaluare, susţinute prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013. În 2013, 526 de cadre didactice din judeţul Dolj, cu o vechime mai mare de patru ani, au solicitat  gradaţie de merit. Dintre acestea doar 324 au fost validate şi înaintate spre aprobare Ministerului Educaţiei. Gradaţia de merit le-a adus acestora un spor de 25% la salariu.Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani
Criteriile principale în funcţie de care este acordată gradaţia de merit sunt: criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă care au o pondere de 80% şi se referă printre altele şi la performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la fazele judeţene sau naţionale. Apoi rezultatele deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean. Un alt criteriu important este al performanţei în inovarea didactică/managerială. Alte două criterii, fiecare cu o pondere de 5%, sunt: participarea la proiecte şi criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională. De gradaţie de merit pot beneficia şi profesorii titulari menţinuţi în activitate, în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2014. Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.
                                                                                                            Autor 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu