12 august, 2010

Slujba de resfinţire a Bisericii Sfântul Nicolae din Poiana MareCreştinii ortodocşi din Poiana Mare au avut bucuria de a participa pe data de 25 iulie la slujba arhierească de resfinţire a Bisericii cu hramul Sf. Nicolae din localitate. După ce pictura a fost reastaurată, iar lăcaşul de cult a beneficiat în ultimii doi ani de o serie de reparaţii exterioare, a venit şi momentul ca noul chip al Bisericii să fie binecuvântat şi de Dumnezeu printr-o slujba specială de resfinţire. Acestă slujbă deosebită, exprimată prin frumuseţea şi profunzimea ritualurilor creştine a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Irineu Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Oltenie, în sobor cu zece preoţi şi doi diaconi, împreună cu Părintele Cornel Pîrvu, Protoierul de Băileşti. Au fost prezente la eveniment oficialităţi locale în frunte cu primarul comunei Poiana Mare, domnul Marin Vintilă, care s-a implicat în susţinerea şi finalizarea lucrărilor. Efortul domniei sale ca şi al preotului paroh Tortolea Nicuşor au făcut posibilă acestă zi trăită intens de toţi creştinii veniţi în număr mare şi din afara localităţii pentru a se închina şi a mulţumi lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit. Înainte de a începe Sfânta Liturghie, aşa cum prevede rânduiala Bisericii, a fost săvârşită slujba de resfinţire, fiind aşezate în piciorul mesei sfinte din altar moaşte de sfinţi, locul care preînchipui centrul universului spiritual creştin. Ritualul realizat la Sfânta Masă este cel mai captivant pentru creştini, având o mare încărcătură emoţională. Masa din altar simbolizează mormântul lui Hristos, masa Cinei celei de Taina şi scaunul ceresc pe care s-a aşezat Hristos după învierea Sa. Atunci când are loc sfinţirea bisericii, Sfânta Masă se spală cu apă, act care simbolizează Botezul lui Hristos, apoi se spală cu apă de trandafiri, care semnifică mirul îngropării lui Hristos. Dupa spălare, Sfânta Masă se unge cu Sfântul şi Marele Mir de către arhiereu, act ce simbolizează ungerea trupului lui Hristos cu ulei de aloe şi aromate de catre Iosif si Nicodim. Duhul Sfânt coboară peste Sfanta Masă prin Sfântul Mir şi lucrează din ea prin preot în toate Tainele şi ierurgiile, dar mai ales realizează prefacerea euharistică. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese, se adaugă patru icoane de pânză cu chipurile celor patru Evanghelişti. Pânza albă, strânsă la piciorul Sfintei Mese cu un şnur cu care se acoperă masa, reprezintă giulgiul cu care a fost înfăşurat Trupul lui Hristos la punerea Sa în mormânt. Peste această pânză, este adaugat un alt acoperământ, numit endotion, de culoare roşu sau galben şi semnifică stralucirea feţei lui Hristos de pe muntele Tabor. Deasupra acestei pânze, este întins ilitonul, o bucata de stofă în care este învelit Sfântul Antimis. Deasupra Antimisului, se pune Sfânta Evanghelie, cuvântul Domnului şi Sfânta Cruce, simbol al Răstignirii şi Învierii lui .Tot pe Sfânta Masă este aşezat şi Chivotul, o cutie de metal preţios, de forma unei bisericuţe miniaturale, în care se păstrează Sfânta Împărtăşanie pentru bolnavi. Toate aceste ritualuri au fost trăite de cei prezenţi la Biserica Sfântul Nicolae din Poiana Mare la intensitate maximă, iar după ce au ascultat cuvântul de învăţătură al Înalt Prea Sfinţitului Irineu Mitropolitul Olteniei atât bărbaţii, cât şi femeile au avut şansa de a trece prin Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Masă.
Pentru efortul depus ca lucrările la lăcaşul de cult să fie finalizate, domnul Primar Marin Vintilă a primit din Partea Mitropoliei Olteniei, prin Înalt Prea Sfinţitul Irineu o gramată Pîn semn de recunoştinţă pentru dragostea şi grija pe care a purtat-o Bisericii şi implicit lui Hristos. Creştinii prezenţi la acest eveniment şi intervievaţi de ziarul ,,Realitatea Dunăreană’’ au declarat în mare parte că a fost ceva de vis , o slujbă şi o atmosferă pe care, cu siguranţă, nu o vom mai vedea aşa curând, sau cum ne-a declarat o bătrână… maică un rai aci la noi la Poiană…

Cristian Rudăreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu