02 iunie, 2010

Alegeri în Protoieria BăileştiÎn fiecare an, în cadrul Mitropoliei Olteniei, au loc două sesiuni de conferinţe pentru personalul clerical. Prin aceste întruniri se urmăreşte atât realizarea unei armonii reale şi constructive între Biserică şi societate, cât şi abordarea principalelor probleme canonice, cultice, morale, dogmatice, ecumenice şi sociale care alcătuiesc principiile creştine dinamice prezente şi viitoare. Anul acesta, conferinţa a fost prezidată de Părintele Consilier Viorel Dică, având loc în data de 20.05.2010 la Mănăstirea Maglavit unde, începând cu orele 07.30, un sobor de preoţi în frunte cu Protoiereul au oficiat Sfânta Liturghie. Începând cu orele 11.00, a fost deschise sesiunile Conferinţei Preoţeşti de Primăvară, având ca temă „Simbolul de Credinţă” sau „Crezul”aşa cum este cunoscut de majoritatea creştinilor. Referatul pe acestă temă a fost prezentat de Pr. Ciprian Catană de la Parohia Sf.Nicolae – Băileşti care a expus în termeni istoricii şi dogmatici îvăţătura ortodoxă exprimată în cele douăsprezece articole ale Crezului. Perioada în care acest simbol de credinţă a fost alcătuit a fost una de căutări, aparţinând secolului IV când Biserica primară se confrunta cu învăţături şi obiceiuri moştenite din credinţele păgâne. Această trecere de la păgânism la creştinism a născut o serie de controverse ceea ce i-a determinat pe capii bisericii de atunci să convoace o serie de adunări a tuturor episcopilor din totă creştinătatea cunoscute sub numele de „Sinoade Ecumenice”. Aceste acţiuni au dat istoriei creştine universale şapte sinoade pe parcursul cărora au fost lămurite definitiv toate învăţăturile incluse apoi ca dogme şi respectate în unanimitate de Biserică. În primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, prezidat de Împăratul Constantin Cel Mare şi cel din 381, convocat de Împăratul Teodosie I la Constantinopol, s-au stabilit în conformitate cu Sfânta Scriptură cele douăsprezece articole ale Simbolului niceo-constantinopolitan, numit aşa după locul desfăşurării primele două sinoade. În Biserică, Simbolul de Credinţă” se rosteşte în cadrul fiecărei Sf.Liturghii de toţi credincioşii prezenţi, iar la Sf.Botez de naşii care mărturisesc pe Hristos în numele celui botezat.

Partea a doua a întâlnirii a avut pe ordinea de zi alegerea Protopopului pentru Protoieria Băileşti din cadrul Mitropoliei Olteniei care, conform datelor actuale, are în grijă un număr de 91 de parohii , o mănăstire şi 119 preoţi. Candidaţii propuşi pentru a ocupa funcţia de Protoiereu au fost desemnaţi de preoţi într-o şedinţă anterioară prin vot secret. Cei care au întrunit cele mai multe voturi pentru a participa la alegeri în postura de candidaţi au fost actualul Protoiereu Pr.Cornel Pîrvu şi Pr.Cătălin Neacşu. S-a citit regulamentul de votare după care s-a trecut la alegere prin vot secret. Au fost prezenţi la alegeri un număr de 114 preoţi cu drept de vot. După numărarea voturilor s-a constatat că Protoiereul în funcţie, Cornel Pîrvu, a obţinut un număr de 73 de voturi, fiind ales din primul tur . După această reconfirmare, Protoierul a fost validat şi de Mitropolia Olteniei prin Consiliul Eparhial, acest proces terminându-se cu depunerea jurământului. Părintele Cornel Pîrvu a ocupat această funcţie din octombrie 2003, evidenţiindu-se ca bun organizator, înclinat către problemele inerente cu care preoţii se confruntă în Parohie, intervenind întodeauna ca factor de echilibru. Amintim aici că Parohiile din Calafat, Golenţi, Poiana Mare, Basarabi, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Rast, Pisc , Tunari, Desa etc sunt arondate Protoieriei Băileşti. În decursul a şapte ani de activitate ca Protopop, Părintele Cornel Pîrvu s-a implicat activ în mai multe acţiuni specifice misiunii preoţeşti: retrocedarea pădurii din districtul Maglavit, a bunurilor ce au aprţinut Bisericii; ajutorarea familiilor sinistrate în urma inundaţiilor din 2006 din localităţile Rast, Negoi, Plosca, Cârna şi Bistreţ şi gestionarea sumelor băneşti, având ca finalitatea construirea a 40 de case; amenajarea la standarde europene a noului sediu al Protoieriei Băileşti cu binecuvântarea I.P.S Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei precum şi o serie de alte activităţi menite să dinamizeze activitatea Bisericii în plan spiritual, social şi cultural.

Alegerile au decurs într-o atmosferă frăţescă, iar la final, Părintele Protoiereu ne-a declarat:“mulţumesc lui Dumnezeu şi preoţilor care au avut încredere în drumul pe care l-am făcut împreună în acestă perioadă de şapte ani . Această reconfirmare în funcţia de Protoiereu o simt ca pe o responsabilitate faţă de toţi fiii Bisericii şi nu în ultimul rând cu atât mai mult faţă de Dumnezeu care ne are în grijă pe toţi” (foto Protopop Cornel Pîrvu)Cristian Rudăreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu