24 iunie, 2010

Doljul, în continuare în top la şomaj

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna aprilie 2010

” Efectivul salariaţilor de 125741 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al X-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1793 lei RON/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul XIII-lea pe ţară (1973 lei RON/persoană).

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii aprilie 2010 a fost de 125741 per-soane, în scădere faţã de luna aprilie 2009 cu 12291 persoane. Din total, 77827 (61,9%) salariaţi sunt în servicii, 45200 (35,9%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2714 (2,2%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna aprilie 2010 a fost de 1793 lei RON/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1858 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1776 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1393 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna aprilie 2010 a fost de 1300 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1362 lei în industrie şi construcţii, 1280 lei în servicii şi 1019 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Rata şomajului în judeţul Dolj (12,5%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (8,1%).

Numărul şomerilor în evidenţă şi plată în luna aprilie 2010, a fost de 37479 persoane, în creştere 11551 persoane faţă de luna aprilie 2009. Din totalul şomerilor 15324 persoane sunt de sex feminin.
Din totalul de 37479 persoane, 12886 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 1739 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna aprilie 2010 era de 22854 (61,0%) persoane.
În luna aprilie 2010, din totalul şomerilor în evidenţă, 2252 persoane (6,0%) au studii superioare, 8229 persoane (22,0%) au studii medii şi 26998 persoane (72,0%) sunt cu studii primare, gimnaziale şi profesionale.
Rata şomajului înregistrată în luna aprilie 2010 a fost de 12,5% în raport cu populaţia activă civilă totală (13,0% în luna martie 2010 şi 8,6% în luna aprilie 2009). Pentru femei, rata şomajului în luna aprilie 2010 a fost de 11,1% (11,6% în luna martie 2010 şi 7,9% în luna aprilie 2009)”, precizează un comunicat al Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.


Oltenasul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu